Over Kadapalabra

Kadapalabra wil aan de hand van taal verwondering scheppen.

Taal is iets vreemds. Het is die code waarin mensen proberen met elkaar in contact te komen. Gelukkig zijn er veel aspecten aan taal om de veelheid van kennis en emoties mee te delen. Maar de sleutel om verwondering met taal te scheppen is nog niet ontrafeld. Kadapalabra doet alvast een poging.

Die verwondering kan zuiver op zich staan. Dat is altijd goed. Het raakt de ziel. Verwondering zorgt dat mensen, groot en klein, gevoelig blijven voor het mooie en goede in het leven. Kadapalabra wil een heel klein medicijn zijn voor de verzoeting van de maatschappij. Het werkt niet altijd, niet overal en niet bij iedereen. Maar als het werkt, is het wonderlijk.

Die verwondering kan ook gebruikt worden als poort voor educatie. Vanuit een verhaal uit de wereld -met grote en kleine kanten- kan men proberen om een poort te openen. En als de poort open staat, kunnen met groot gemak kennis en vaardigheden worden binnen gereden. Misschien is Kadapalabra wel de toverspreuk om die poort open te krijgen.